פורים תשפ”ב

homemade hamantaschen cookies for happy Purim

מצוות היום זכר למחצית השקל 29 ₪ לנפש (נהגו לתת לבית הכנסת עד לפני קריאת המגילה.) קריאת המגילה: לשמוע את קריאת המגילה בלילה ולחזור ולשמוע ביום.   ביום פורים אחרי קריאת המגילה ביום   מתנות לאביונים – מתנה אחת לכל אביון כגון מטבע של עשר ₪ לאחד ועוד מטבע שני לאחר. (מעיקר הדין די אפילו […]

פירות שביעית

Platter fruits and berries.

סוגים של גידולים הפסד / רווח הפירות קדושת שביעית​ רווח או הפסד לפירות סוגים של גידולים בשוק ישנם ארבעה סוגים של גידולים וצריך לשים לב את מה קונים: היתר מכירה לפי מרן השלחן ערוך קרקע של יהודי שנמכרה לגוי, הגוי מפקיע את קדושת הארץ ולכן: א. אפשר להמשיך לעבוד בה כרגיל. ב. אין בפירותיה קדושת […]

פסח – מדרשי יציאת מצרים

Desert

דוע שהמצרים התחילו לשעבד את עם ישראל מתוך מגמה לעצור את התרבותם, אבל הקדוש ברוך הוא בתוך שעבוד מצרים האיר את פניו לעם ישראל, והיו הנשים יולדות בכל לידה שישיה של תינוקות, וכדי שלא יהרגם פרעה היו יולדות בשדה ומשאירות אותם שם, והיה בא מלאך ונותן לכל תינוק שתי אבנים, שמאחת היה יונק דבש ומאחת […]

דבר תורה לחג הפסח תשע”ז

Pesah celebration concept jewish Passover holiday and Torah scroll during

לפי רבי יהושע העולם נברא בניסן, והוא מביא ראיה לדבריו, שהרי כל הבריאה מתחדשת בפסח חג האביב. ולמרות שבסופו של דבר נפסקה הלכה שהעולם נברא בתשרי, מהתחדשות הבריאה נלמד להתחדשות הפנימית שאנחנו צריכים לחולל בתוכנו, לעזוב את השגרה, את הדעות הקדומות ואת התפיסות הישנות, ולהתחדש בהשקפה חדשה על החיים ועל האפשרויות שלנו להתפתח כלכלית ורוחנית.אנחנו […]

חנוכה – הדלקת נרות חנוכה

Hanukkah

מתחילים להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת וישב 24/12/16 וההדלקה בצאת השבת בשעה 17:20בשאר ימות השבוע נר חנוכה איש וביתו יש נוהגים להדליק מיד עם שקיעת החמה 16:40 ויש נוהגים להדליק בתחילת הלילה דהיינו 17:00.ומעיקר הדין כל הלילה כשר להדלקה עד עלות השחר. צריך שהנרות ידלקו לפחות חצי שעה. כך שאם הנרות קטנים מידי או שהניחם […]