פטירה וקבורה

המועצה דתית כפר תבור משתתפת בצערכם. עם קבלת הודעת פטירה יש להתקשר באופן מידי:

מידע אודות קבורה יהודית ניתן למצוא באתר אתר פורום חברת קדישא