בתי כנסת

בית הכנסת הגדול

נוסח: ארץ ישראל
גבאי: ציון היזמי, שימי אופיר
טלפון: 050-6950545

בית הכנסת עץ החיים

נוסח: ספרדי
גבאי: אלון רחמים, משה רחמים
טלפון: 050-5262808, 053-7771076