שאלות ותשובות

כן מותר לאבל להשתתף בזבד הבת ללא מוסיקה

כשעומדים לפני פירות לדוגמא: אפרסק, שזיף, מנגו, בברכת בורא פרי העץ אני פוטר את כל הפירות שלפני ואין צורך לברך על כל פרי ופרי. יחד עם זאת אם נכנס מישהו עם פרי שלא היה על השולחן ולא היה בדעתי לאכלו כגון תפוח פינק לידי אז אני צריך לברך עליו שוב ברכת בורא פרי העץ.

כן מותר לשחק בספינר בשבת. כל זה בספינרים לא חשמליים שאין בהם אורות ואינם מייצרים חשמל תוך כדי סיבוב. כל זאת למרות שמרן השולחן ערוך כתב לאסור לשחק בכדור בשבת כי הספינר יכול לשמש פקק לבקבוק ואז הוא נחשב כלי. וגם שצעצועים של זמנינו חשובים ויקרים כמו כלים של זמנם

כהן אסור לבוא בברית הנישואין עם גיורת וכן אסור להתחתן עם גרושה

כלי אוכל (שיוצרו ע"י גוי) החייבים טבילה: כלי מתכות חייב מהתורה, כלי זכוכית חייבים מדרבנן, כלי פורצלאן מטבילים בלי ברכה. כלי פלסטיק לא חייבים בטבילה וכן כלי חרס ועץ.
כלים שחייבים בטבילה כמו: מתכות או זכוכית, מברך לפני הטבילה:
ברוך אתה א-ד-נ-י א-ל-ו-ה-י-נ-ו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו על טבילת כלים.
ואם מטביל כלי אחד יברך על טבילת כלי.

נהגו הספרדים לקום לסליחות בחודש אלול. המעלה הגבוהה ביותר היא לפני התפילה בנץ החמה כך שהיום הנץ בשעה 05:40 אז למצא מנין שיתחיל ב04:00 סליחות ואחר כך תפילה בנץ. מעלה שניה מחצות לילה ואילך (היום חצות בשעה 12:44) מעלה שלישית במשך כל היום. אבל משקיעה עד חצות לילה אסור להגיד סליחות ובפרט שלוש עשרה מידות של רחמים. ולעצם החיוב. מי שקשה לו ישתדל בכל אופן להגיע פעם פעמיים בשבוע לדוגמא: במוצאי שבת אחרי חצות. יום שישי בבוקר וכו' ובפרט יזרז עצמו להגיע לסליחות בעשרת ימי תשובה. מי שלא יכול להגיע יגיד לפחות חלק מהסליחות ביחיד אבל לא את הקטעים בארמית וכן לא יגיד י"ג מידות וקדיש.