פסח – מדרשי יציאת מצרים

דוע שהמצרים התחילו לשעבד את עם ישראל מתוך מגמה לעצור את התרבותם, אבל הקדוש ברוך הוא בתוך שעבוד מצרים האיר את פניו לעם ישראל, והיו הנשים יולדות בכל לידה שישיה של תינוקות, וכדי שלא יהרגם פרעה היו יולדות בשדה ומשאירות אותם שם, והיה בא מלאך ונותן לכל תינוק שתי אבנים, שמאחת היה יונק דבש ומאחת חלב, עד שהיו גדלים והולכים מאליהם לבית ההורים שלהם.דוע שהמצרים התחילו לשעבד את עם ישראל מתוך מגמה לעצור את התרבותם, אבל הקדוש ברוך הוא בתוך שעבוד מצרים האיר את פניו לעם ישראל, והיו הנשים יולדות בכל לידה שישיה של תינוקות, וכדי שלא יהרגם פרעה היו יולדות בשדה ומשאירות אותם שם, והיה בא מלאך ונותן לכל תינוק שתי אבנים, שמאחת היה יונק דבש ומאחת חלב, עד שהיו גדלים והולכים מאליהם לבית ההורים שלהם.דוע שהמצרים התחילו לשעבד את עם ישראל מתוך מגמה לעצור את התרבותם, אבל הקדוש ברוך הוא בתוך שעבוד מצרים האיר את פניו לעם ישראל, והיו הנשים יולדות בכל לידה שישיה של תינוקות, וכדי שלא יהרגם פרעה היו יולדות בשדה ומשאירות אותם שם, והיה בא מלאך ונותן לכל תינוק שתי אבנים, שמאחת היה יונק דבש ומאחת חלב, עד שהיו גדלים והולכים מאליהם לבית ההורים שלהם.דוע שהמצרים התחילו לשעבד את עם ישראל מתוך מגמה לעצור את התרבותם, אבל הקדוש ברוך הוא בתוך שעבוד מצרים האיר את פניו לעם ישראל, והיו הנשים יולדות בכל לידה שישיה של תינוקות, וכדי שלא יהרגם פרעה היו יולדות בשדה ומשאירות אותם שם, והיה בא מלאך ונותן לכל תינוק שתי אבנים, שמאחת היה יונק דבש ומאחת חלב, עד שהיו גדלים והולכים מאליהם לבית ההורים שלהם.

אנחנו אוכלים בליל הסדר מצות זכר למצות שאכלו עם ישראל כשיצאו ממצרים במהירות כזו שאפילו לא היה להם זמן להמתין ולהטפיח את הבצק. רבינו אברהם אבן עזרא [שחי לפני למעלה מ800 שנה] מספר שכשהיה שבוי בהודו נתנו לו לאכול מצות מבצק שלא החמיץ כי לחם שעשוי מבצק שתפח מתעכל במהירות, והם רצו לחסוך ארוחות. ועל פי זה הוסיף טעם לאכילת המצות, שהם זכר למצות שהיו המצרים מאכילים את עם ישראל בהיותם עבדים במצרים, ולכן נקרא חג הפסח מצד אחד בשם פסח המסמל את יציאת מצרים, ומצד שני בשם חג המצות לסמל את עוניינו בזמן השעבוד, כדי שנכיר בכך שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו משפל המדרגה להיות בני מלכים ששולטים בטבע ושנעשים עבורם ניסים.

מכת צפרדע הצפרדעים היו בכל המקומות האפשריים, החל מחדר השינה ועד קרקורים בתוך הבטן, ולא זו בלבד אלא שהיו צפרדעים שקפצו לתוך התנורים של המצרים, כדי לרקוד על הלחמים שאפו המצרים ולהרוס אותם. ואותם צפרדעים בדרך פלא לא נשרפו מהאש, ולא רק שלא נשרפו ממנה אלא גם אחר כך כשכל הצפרדעים מתו בסיום המכה, צפרדעים אלו נשארו חיים כיון שמסרו נפש על קידוש ה’.מכת צפרדע הצפרדעים היו בכל המקומות האפשריים, החל מחדר השינה ועד קרקורים בתוך הבטן, ולא זו בלבד אלא שהיו צפרדעים שקפצו לתוך התנורים של המצרים, כדי לרקוד על הלחמים שאפו המצרים ולהרוס אותם. ואותם צפרדעים בדרך פלא לא נשרפו מהאש, ולא רק שלא נשרפו ממנה אלא גם אחר כך כשכל הצפרדעים מתו בסיום המכה, צפרדעים אלו נשארו חיים כיון שמסרו נפש על קידוש ה’.

בסיום מכת צפרדע מתו כל הצפרדעים ונשארו בתוך מצרים כדי להסריח את הארץ, ואילו במכת ארבה (חגב) באה רוח חזקה ולקחה את כל הארבה אל מחוץ לגבול מצרים, כי המצרים היו אוכלים חגבים ורצה הקב”ה שלא ייהנו ויאכלו את החגבים, וחז”ל אומרים שאפילו חגבים שהיו בתוך צנצנות שימורים גם כן פרחו ונעלמו בסיום המכה, כדי שהמכה תהיה מושלמת ולא יקבלו ממנה המצרים שום תועלת.

חשוב מאד שכל אחד יספר לילדיו בליל הסדר מסיפורי עשרת המכות ויציאת מצרים בשפה ציורית ובהמחשה כדי לחיות בליבנו את האמונה בקב”ה שאותה אנחנו מנחילים לדורות הבאים.

Desert