חנוכה – הדלקת נרות חנוכה

מתחילים להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת וישב 24/12/16 וההדלקה בצאת השבת בשעה 17:20
בשאר ימות השבוע נר חנוכה איש וביתו יש נוהגים להדליק מיד עם שקיעת החמה 16:40 ויש נוהגים להדליק בתחילת הלילה דהיינו 17:00.
ומעיקר הדין כל הלילה כשר להדלקה עד עלות השחר. צריך שהנרות ידלקו לפחות חצי שעה. כך שאם הנרות קטנים מידי או שהניחם במקום שיש רוח שתכבה את הנרות – לא יצא ידי חובה.
פרסומי ניסא עדיף ולכן ישתדל להניחם במקום שיראו גם לעוברים ושבים ברחובות כפר תבור, אבל מעיקר ההלכה מניחו על שולחנו ודיו. בערב שבת מקץ ידליק את הנרות מוקדם יותר לא יאוחר מ16:25 ויתן שמן בנרות כשיעור שידלקו לפחות עד 17:45 .

בברכה:
חנוכה שמח לכולנו
הרב אבנר עובדיה

Hanukkah